Uprawnienia na wózki

Uprawnienia operator wózka jezdniowego.

Zasady odnoszące się do bezpieczeństwa oraz higieny pracy w trakcie użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym, a więc tych, które najczęściej znajdują zastosowanie w transporcie wewnętrznym w zakładzie pracy, są definiowane przez odpowiednie akty prawne. Najważniejszym z nich jest wydane przez Ministra Gospodarki rozporządzenie z 10 maja 2002 roku odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykorzystywania wózków jezdnych, dla których charakterystyczna jest obecność napędu silnikowego. Rozporządzenie zakłada, że uprawnienia operatora takiego wózka można uzyskać na kilka sposobów. Może się o nie ubiegać każda osoba, która ukończyła osiemnasty rok życia. Same uprawnienia można uzyskać w oparciu o odrębne przepisy, choć wystarczające jest zezwolenie imienne wystawione przez pracodawcę. W tym przypadku należy pamiętać, że obowiązuje ono jedynie na terenie danego zakładu pracy.

 

Ministerstwo Gospodarki w cytowanym już rozporządzeniu określiło też, jakie dokumenty można uznać za te, które potwierdzają, że posługująca się nimi osoba posiada kwalifikacje, które uprawniają ją do obsługiwania wózka jezdnego o napędzie silnikowym. Może być to zaświadczenie kwalifikacyjne, które wydał odpowiedni organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego powołując się na rozporządzenie MG z 18 lipca 2001 roku. Równoprawnym dokumentem jest jednak również książka operatora wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Tu zastosowanie ma rozporządzenie MD z 20 września 2001 roku odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn oraz innych urządzeń technicznych znajdujących zastosowanie w robotach ziemnych, budowlanych oraz drogowych. Ostatnim dokumentem, na który można się powoływać jest wydane przez pracodawcę imienne zezwolenie.

Analizując przepisy prawne obowiązujące w naszym kraju należy zwrócić też uwagę na to, że osoba starająca się o zdobycie odpowiednich uprawnień musi liczyć się z tym, że nie może za jednym razem zyskać możliwości kierowania wszystkimi wózkami jednymi. Obecnie mówimy więc o trzech kategoriach uprawnień do obsługi. III WJO odnosi się do wózków jezdniowych podnośnikowych zarówno prowadzonych, jak i zdalnie sterowanych, a II WJO znajduje zastosowanie w przypadku wózków jezdnych podnośnikowych bez specjalizowanych. I WJO to z kolei uprawnienie, które umożliwia obsługiwanie wózków jezdniowych podnośnikowych z podaniem rodzaju wózka specjalizowanego. I tu mamy do czynienia z rozróżnieniem wózki tego rodzaju mogą charakteryzować się bowiem zarówno wysięgnikiem, jak i operatorem, który jest podnoszony razem z ładunkiem.

Technika Magazynowa

Informacje, porady, oferty aktualnych produktów przeznaczonych dla magazynów -tematy związane z wózkami do magazynów: palaciaki, jezdne, platformowe, dwukołowe, oraz do transportu butli z gazem

Materiały do publikacji:

TM, Obrońców Modlina 5, Kraków

536463610

kontakt@technikamagazynowa.com

Galeria