Wózki podnośnikowe

​Uprawnienia do obsługiwania urządzeń w kategorii I WJO

Czy osoba posiadająca uprawnienia do obsługiwania urządzeń w kategorii I WJO może również obsługiwać wózek podnośnikowy?

Osoba posiadająca uprawnienia kwalifikacyjne do obsługiwania urządzeń UDT w kategorii I WJO, a więc wózków jezdniowych podnośnikowych ze zmiennym wysięgiem nie powinna obsługiwać urządzeń kategorii IIII WJO, czyli III wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych oraz zdalnie sterowanych.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Gospodarki w zakresie kwalifikacji pracowników obsługujących wózki jezdniowe z napędem silnikowym dokumentem, który potwierdza kwalifikacje do obsługiwania wózka jezdniowego z napędem silnikowym może  być na przykład zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez właściwy organ jednostki Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych podczas obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

Zgodnie z tym rozporządzeniem rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze oraz konserwacji potrzebne są odpowiednie kwalifikacje określa odpowiedni załącznik. Wskazano w nim trzy kategorie uprawnień do obsługi:

1. III WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone oraz zdalnie sterowane (wózki sterowane z poziomu roboczego),

2. II WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe za wyjątkiem wózków specjalizowanych (wózki sterowane z kabiny),

3. I WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe z podaniem typu wózka specjalizowanego. W tym wypadku są to wózki specjalizowane z operatorem podnoszonym z ładunkiem oraz z wysięgnikiem.

Z tego zestawienia kategorii do obsługiwania wózków jezdniowych podnośnikowych, a więc I WJO, II WJO oraz III WJO, wynika, że dla konkretnego typu wózka jezdniowego podnośnikowego operator wózka musi posiadać odpowiedni wóżek widłowyrodzaj uprawnień kwalifikacyjnych UDT. Operator wózka posiadają już odpowiedni rodzaj kwalifikacyjnych UDT na przykład I WJO musi też obsługiwać wyłącznie wózki jezdniowe podnośnikowe, które są zaliczane do danej kategorii, a więc wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane.

Operator wózka, który chce obsługiwać inne typy wózków jezdniowych podnośnikowych na przykład wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone oraz zdalnie sterowane bądź wózki jezdniowe podnośnikowe za wyłączeniem specjalizowanych, musi posiadać także odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne UDT, czyli III WJO oraz II WJO. Wszystko to jest w sposób prawny uregulowane dokładnie.

Technika Magazynowa

Informacje, porady, oferty aktualnych produktów przeznaczonych dla magazynów -tematy związane z wózkami do magazynów: palaciaki, jezdne, platformowe, dwukołowe, oraz do transportu butli z gazem

Materiały do publikacji:

TM, Obrońców Modlina 5, Kraków

536463610

kontakt@technikamagazynowa.com

Galeria