Optymalizacja Przestrzeni Magazynowej: Zalety Regałów Magazynowych w Zarządzaniu Zapasami

​Zarządzanie Przestrzenią Magazynową jako Kluczowy Element Operacji Magazynowych

Przechowywanie jest uważane za jeden z najważniejszych elementów operacji magazynowych. Jednak obsługa i przypisywanie jednostek utrzymania zapasów (SKU) oraz przemieszczanie zapasów między obszarami może stanowić wyzwanie dla menedżerów magazynów. Projekt układu magazynu może mieć znaczenie. Taki projekt wymaga starannego podejmowania decyzji na podstawie dwóch czynników: efektywności przechowywania i efektywności dostępu.

Efektywność przechowywania zależy od dostępnej pojemności magazynu. W przeciwieństwie do tego, efektywność dostępu zależy od tego, jak praktyk magazynowy wykorzystuje zasoby podczas zarządzania przechowywaniem i kompletacją zamówień.

Implementacja każdej ze strategii wymaga starannego rozważenia SKU w różnych działach. SKU nie tylko pomagają pracownikom magazynu w zarządzaniu zapasami i śledzeniu zapasów, ale także pomagają określić wymaganą ilość miejsca magazynowego. Aby lepiej zarządzać operacjami magazynowymi, krytyczne jest rozważenie, który typ SKU powinien być dedykowany do określonych obszarów przechowywania.

Na przykład, tylko produkty szybko rotujące powinny być przypisane do obszaru przeznaczonego dla takich SKU. Produkty rzadziej wybierane powinny znajdować się w dalszych rogach lub wyżej na regałach; produkty często wybierane powinny być przechowywane bliżej frontu lub końca alejki. Istotne jest wykorzystanie łatwo dostępnych miejsc do przechowywania produktów często wybieranych.

Podobnie, gdy SKU są przypisane do różnych stref, menedżerowie magazynów muszą analizować strefy pod kątem liczb, kształtów i rozmiarów. Regały paletowe występują w wielu rozmiarach, kształtach i formatach, a typ używanego regałowania będzie w dużej mierze zależał od rodzajów przechowywanych produktów.

Ważne jest, aby rozważyć używany typ, ponieważ wpływa on na ilość wymaganego miejsca i wpływa na układ całego obiektu. Powszechną praktyką jest skuteczne budowanie magazynu od wewnątrz na zewnątrz. Przy przypisywaniu przechowywania do przychodzących produktów ważne jest uwzględnienie konfiguracji produktu, jak również jego rozmiaru i ilości; zapewnia to odpowiednią przestrzeń na regałowanie i inne udogodnienia.

Kryteria projektowe. Staranne projektowanie układu magazynu może maksymalizować przestrzeń magazynową. Przy projektowaniu magazynu, należy wziąć pod uwagę:

  • Jednopoziomowy obiekt może zmniejszyć szanse uszkodzenia produktów, a także oszczędzać energię i czas spędzony na przechowywaniu i zbieraniu towarów.
  • System regałowania może pomóc zoptymalizować wykorzystanie wysokości.
  • Ruch produktów powinien być prosty, co oznacza, że produkt powinien być odbierany na jednym końcu budynku, przechowywany w środku, a następnie wysyłany z drugiego końca. To minimalizuje zatory i zamieszanie.

Dodatkowo, zagrożenia bezpieczeństwa można zmniejszyć, unikając przechowywania towarów w nieodpowiednich miejscach.

Technologia obsługi

Posiadanie odpowiedniego sprzętu do obsługi materiałów pomaga w transferze towarów, jak również zapewnia efektywność czasową i zmniejsza potencjalne uszkodzenia towarów oraz zagrożenia bezpieczeństwa i urazy spowodowane ręcznymi praktykami obsługi. Aby zoptymalizować magazynowanie, przestrzeń magazynowa musi być zorganizowana w taki sposób, aby zapewnić wystarczająco miejsca do manewrowania maszynami przenoszącymi ciężar lub wózkami widłowymi, co oznacza, że pracownicy magazynowi mogą się poruszać płynnie i z łatwością, przewożąc towary po całym magazynie.

Plan magazynowania

Plan magazynowania powinien uwzględniać wagę i objętość przechowywanych produktów. Na przykład, produkty o wysokiej rotacji sprzedaży powinny być przechowywane w części magazynu, która jest łatwo dostępna i minimalizuje ruch. Ciężkie i masywne produkty powinny być przechowywane na niższych regałach, co minimalizuje szanse na uszkodzenia produktu i nieprawidłowe obchodzenie się z nim.

Ważne jest również, aby mieć wgląd w zapasy magazynowe. Na przykład, przeglądanie pozostałych zapasów na koniec zmiany i tworzenie przewodnika lub planu lokalizacji zapasów może być przydatne dla dostawców usług magazynowych, aby znaleźć produkty, które muszą pobrać, zasilić lub uzupełnić.

Odległość do pokonania

Do optymalizacji magazynowania można wykorzystać automatyzację lub przenośniki, aby zmniejszyć ilość czasu potrzebnego pracownikom do wykonania ich zadań. W magazynach ruch pieszych jest przewidywalny. Ważne jest, aby zorganizować magazyn w taki sposób, aby zminimalizować ilość chodzenia (a tym samym czasu) wymaganego. Posiadanie mapy produktów, aby pracownicy mogli zapoznać się z lokalizacjami przechowywania, może pomóc.

Technologia

W operacjach magazynowych technologia jest uważana za kręgosłup zarządzania niezorganizowanym magazynem. Systemy zarządzania magazynem, zaawansowana technologia robotyczna i spersonalizowane oprogramowanie umożliwiają zarządzanie ruchem, sortowaniem i przechowywaniem zap```html

Technologia w operacjach magazynowych uważana jest za fundament zarządzania magazynem. Systemy zarządzania magazynem, zaawansowana robotyka i dostosowane oprogramowanie umożliwiają efektywne zarządzanie ruchem, sortowaniem i składowaniem zapasów. Automatyzowane pojazdy zwiększają efektywność i bezpieczeństwo, pozwalając pracownikom skupić się na bardziej krytycznych zadaniach. Drony umożliwiają dokładne liczenie zapasów, a roboty są wykorzystywane do kompletacji i ciężkiego podnoszenia, z pomocą ludzi, gdy jest to konieczne. Dodatkowo, technologia druku 3D może skutecznie zmniejszyć czasy realizacji i koszty transportu, ponieważ elementy na zamówienie mogą być produkowane na miejscu.

Aby zapobiegać zmęczeniu i obrażeniom, urządzenia Internetu Rzeczy (IoT) mogą być wykorzystane do skanowania przesyłek i śledzenia stanu zdrowia pracowników magazynowych, a rurki z grafenu i nanorurki mogą być używane do transportu lżejszego sprzętu i materiałów. Poprawa produktywności magazynu wpływa na zwiększenie produktywności i bezpieczeństwa pracowników. Sposób zarządzania przechowywaniem w obiekcie jest kluczowy dla operacji firmy. Dobrze zaprojektowany magazyn przyczynia się do funkcjonowania osób pracujących wewnątrz oraz optymalizacji obiektu.

Zarządzanie magazynem przy użyciu nowoczesnych technologii i automatyzacji staje się coraz bardziej zaawansowane, oferując rozwiązania, które zwiększają wydajność, bezpieczeństwo i dokładność operacji magazynowych. Wdrożenie systemów zarządzania magazynem (WMS), inteligentnej robotyki i spersonalizowanego oprogramowania umożliwia skuteczne zarządzanie ruchem, sortowaniem i przechowywaniem zapasów, co przekłada się na zwiększoną efektywność operacyjną magazynu.

Automatyzowane pojazdy, takie jak roboty magazynowe i drony, przyczyniają się do maksymalizacji efektywności i bezpieczeństwa, umożliwiając jednocześnie przekierowanie pracowników do wykonywania zadań o wyższym priorytecie. Technologie te nie tylko usprawniają procesy magazynowe, ale także przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka błędów i poprawy bezpieczeństwa pracowników.

Nowe rozwiązania, takie jak druk 3D w magazynie, otwierają możliwości szybkiej produkcji elementów na miejscu, co może skutecznie skrócić czasy realizacji i zmniejszyć koszty transportu. Ponadto, integracja urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) pozwala na monitorowanie stanu zdrowia pracowników i efektywność procesów magazynowych, wprowadzając kolejny poziom zarządzania i kontrolę w środowisku magazynowym.

Zastosowanie zaawansowanych technologii w magazynie nie tylko optymalizuje operacje, ale również przyczynia się do tworzenia bezpieczniejszego i bardziej ergonomicznego miejsca pracy. Zintegrowane systemy zarządzania i automatyzacja procesów magazynowych to przyszłość branży, umożliwiająca firmom utrzymanie konkurencyjności i adaptację do szybko zmieniającego się rynku.

Technika Magazynowa

Informacje, porady, oferty aktualnych produktów przeznaczonych dla magazynów -tematy związane z wózkami do magazynów: palaciaki, jezdne, platformowe, dwukołowe, oraz do transportu butli z gazem

Materiały do publikacji:

TM, Obrońców Modlina 5, Kraków

536463610

kontakt@technikamagazynowa.com

Galeria