Żuraw z przeciwwagą - zasady BHP

Hydrauliczny żuraw ręczny z przeciwwagą jest żurawiem o maksymalnym dopuszczalnym udźwigu 1000 kg. Jest wyposażony w napęd z podwójną ręczną pompą hydrauliczną, która ma wbudowany zawór przeciążeniowy. Dopasowanie prędkości opadania podnoszonego ciężaru jest regulowane dzięki zamontowanemu zaworowi opuszczania. Oprócz tego koła żurawia posiadają hamulce, a samo urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze.

Główne zastosowanie żurawia z przeciwwagą:

 • wkładanie/wyciąganie ciężkich przedmiotów lub urządzeń (np. silników);
 • załadunek ciężkich przedmiotów.

Produkcja żurawia odbywa się w Polsce w oparciu o obowiązujące polskie normy oraz Europejską Dyrektywę Maszynową. Bez obciążenia waga maszyny wynosi 220 kg.

Skrócona instrukcja eksploatacji żurawia (zlokalizowana na słupie nośnym)

 1. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów BHP.
 2. Zabrania się przebywania w strefie zasięgu żurawia.
 3. Praca z urządzeniem jest możliwa dla osób, które spełniają następujące warunki:
  a) mają ukończone 18 lat,
  b) ich stan zdrowia umożliwia sprawne obsługiwanie żurawia,
  c) są po aktualnym przeszkoleniu.
 4. Przystąpienie do podnoszenia ciężaru zawsze musi być poprzedzone sprawdzeniem, czy zbiornik - przeciwwaga jest całkowicie wypełniony piaskiem.
 5. Eksploatacja urządzenia może się odbywać tylko na równym, poziomym, utwardzonym i o właściwej wytrzymałości terenie. Na obszarze pracy żurawia nie mogą znajdować się żadne przedmioty utrudniające przejazd kółkami.
 6. Nie wolno dopuścić do nagłego przeciążenia żurawia. Podnoszone ciężary powinny być wagowo oszacowane w oparciu o zalecane punkty z tabeli nośności.
 7. Wymagana jest kontrola pozycji haka, który musi być ustawiony nad środkiem ciężkości podnoszonego przedmiotu przed jego uniesieniem. Zabronione jest podnoszenie ciężaru przy ukośnej lokalizacji haka.
 8. Podnoszenie ciężaru należy wykonywać poprzez przemieszczanie dźwigni pompy.
 9. Przemieszczanie żurawia z obciążeniem nie powinno odbywać się w momencie, gdy ciężar umieszczony jest wyżej niż około 5 cm nad poziomem podłoża. Należy wówczas obniżyć przedmiot do wymaganej wysokości.
 10. Zabronione jest jakiekolwiek wyrywanie ciężarów zablokowanych, np. przymarzniętych, zagłębionych w ziemi itp.
 11. Zabronione jest pozostawianie zawieszonego ciężaru w momencie przerwy lub po zakończeniu pracy.
 12. Opuszczanie ciężaru powinno odbywać się według następującego schematu: W pierwszej kolejności należy powoli obracać dźwignią zaworu opuszczania w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, a następnie regulować prędkość pokrętłem w sposób ciągły, bezstopniowo.
 13. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia żurawia lub innego elementu urządzenia należy opuścić ciężar (bez ponownego jego podnoszenia) i dokonać zabezpieczenia żurawia przed dostępem do osób postronnych. Gdy awaria uniemożliwia opuszczenie ciężaru, wówczas należy zagrodzić teren zasięgu żurawia i powiesić tablicę ostrzegawczą.
 14. Uwaga! Zabronione jest wykonywanie ruchów szarpanych i przerw w trakcie opuszczania ciężaru.

Technika Magazynowa

Informacje, porady, oferty aktualnych produktów przeznaczonych dla magazynów -tematy związane z wózkami do magazynów: palaciaki, jezdne, platformowe, dwukołowe, oraz do transportu butli z gazem

Materiały do publikacji:

TM, Obrońców Modlina 5, Kraków

536463610

kontakt@technikamagazynowa.com

Galeria