Typy wózków transportowych

Typy wózków transportowych

wózek widłowy zielonyW latach 20 XX na rynku pojawiły się wózki jezdniowe podnośnikowe. Wprowadziło je niemal jednocześnie kilka firm, takich jak: Clark (dzisiejszy Clark Material Handling Company), a także Yale & Towne Manufacturing.
Obowiązujące pojęcia nie definiują w posób jednoznaczny znaczenia wózka jezdniowego. Polska norma PN-ISO 5053:1999 tłumaczy pojęcie „wózek jezdniowy napędzany” jako termin niezdefiniowany, lecz ogólnie rozumiany przez społeczeństwo.
Można śmiało stwierdzić, że wózek jezdniowy z napędem silnikowym to środek transportu charakteryzujący się przerywanym ruchem i o określonym zasięgu. Służy do poziomego albo zarazem do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków pojedynczych albo połączonych w mniejsze jednostki. Literatura zna również definicję bardziej szczegółową. Mówi ona, że wózek jezdniowy z napędem silnikowym to pojazd wolno bieżny o konkretnej prędkości nieprzekraczającej 25 km/h oraz o określonej ładowności nieprzekraczającej 5000 tys/kg - dotyczy to wózków naładownych, natomiast ładowność wózków podnośnikowych i unoszących nie powinna przekraczać 12500 

Wielkości znamionowe wózków
Wielkości znamionowe wózków podane są przez producentów. Określają główne cechy wózka dotyczące jego użytkowania.
Są to takie cechy dla wózków:
• naładownych – nośność w kg,
• podnośnikowych – udźwig w kg,
• ciągnikowych i naładownych – siła uciągu w N.

Podział i typy wózków widłowych, jezdniowych

Podstawowa klasyfikacja wózków jezdniowych to:
- Wózki, które nie są urządzeniami technicznymi i podlegają pod dozór techniczny,
- Wózki, które są urządzeniami technicznymi, a ich użytkowanie wymaga odpowiedniego zezwolenia.
W pierwszą grupę wchodzą:
- Wózki naładowne platformowe. Takie wózki posiadają stałą platformę przeznaczoną do przewożenia ładunków. Służą do poziomego transportu ładunków na dalsze odległości. Transport odbywa się wewnątrz zakładu.
- Wózki ciągnikowe. Te wózki służą do przeciągania podczepionych do nich pojazdów oraz przyczep. Cechują się dużym uciągiem, małymi wymiarami oraz dużą zwrotnością.
- Wózki unoszące. Te z kolei służą do unoszenia określonego ładunku, ale tylko na określoną wysokość, która wcale nie jest duża. Umożliwiają przeniesienie ładunku z jednego miejsca na drugie, a także transport z powrotem na podłoże,
Druga grupa to wózki jezdniowe podnośnikowe.
Wózki jezdniowe podnośnikowe producenci wyposażają w widły, platformę oraz inny osprzęt, który pozwala na manipulacje ładunkiem.
Ich główne przeznaczenie to:
- podnoszenia ładunku na konkretną wysokość,
- składowanie towarów,
- piętrowanie towarów,
- układanie w gniazdach,
- podejmowanie z gniazd,
- pobór ładunku ułożonego z pewnej wysokości.

Wózki jezdniowe podnośnikowe dzielimy na:
Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe – takie wózki, gdzie waga towaru jest równoważna z wagą wózka. Towar podnoszony jest za pomocą wideł lub innego osprzętu,
Wózek jezdniowy podnośnikowy czołowy terenowy,
Wózek jezdniowy podnośnikowy z masztem wewnętrznym - nie obejmuje ładunku; załadowany towar podnoszą widły będące w dolnym położeniu oraz chowają się między ramionami jezdnymi stabilizującymi wózek w miejscu, gdzie są koła. Ten typ wózka umożliwia ruch masztu wzdłuż prowadnic, które znajdują się w ramionach lub też umożliwia wysów do przodu samej karetki razem z przymocowanymi widłami,
Wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym obejmujący ładunek. Charakteryzuje się masztem stałym,
Wózek podnośnikowy widłowy z masztem wewnętrznym. Zęby wideł ponad ramionami jezdnymi.
Wózek podnośnikowy platformowy z masztem wewnętrznym,
Wózek podnośnikowy, gdzie operator podnoszony jest wraz z ładunkiem, czyli wózek specjalizowany,
wózek podnośnikowy boczny – wyróżniam jednostronny lub dwustronny,
wózek paletowy pomarańczowy ręczny​wózek podnośnikowy czołowo – boczny,
wózek podnośnikowy bramowy, gdzie ładunek jest w całości objęty przez ramę, a rama ma postać bramy. Rama wózka obejmuje ładunek i podnosi go wewnątrz tej ramy.
Następny typ podziału wózków jezdniowych to podział ze względu na rodzaj napędu:
- wózki z napędem elektrycznym,
- wózki, które mają napęd elektryczny akumulatorowy,
- wózki o napędzie spalinowym niskoprężnym,
- wózki o napędzie spalinowym wysokoprężnym,
- wózki o innym napędzie.
Bardzo istotny podział wózków jezdniowych to  podział według typu kierowania. Wyróżniamy:
- wózki prowadzone - to człowiek kieruje wózkiem,
- wózki podestowe - człowiek kieruję wózkiem i stoi na podeście, który znajduje się na wózku,
- wózki z fotelem dla kierowcy – człowiek kieruje wózkiem jednocześnie siedząc na fotelu, który znajduje się na wózku,
- wózki zdalnie kierowane – wózek sterowany jest co prawda przez człowieka, ale ten przebywa poza obszarem pracy wózka.
Producenci wózków mają obowiązek załączyć dokumentację techniczno – ruchową wózka (DTR). Powinny się w niej znaleźć wszystkie istotne parametry wózka.

Jakie są parametry wózka podnośnikowego?

Parametry, które wyróżniamy to to:
- udźwig wózka Q [kg],
- wysokość masztu znajdującego się w stanie złożonym h1 [mm],
- wysokość swobodnego podnoszenia h2 [mm], czyli maksymalna wysokość podniesienia bez zmiany wysokości masztu. Współczynnik ten jest bardzo istotny w niskich pomieszczeniach,
- wysokość uniesienia wideł h3 [mm] – to najwyższy możliwy punkt podniesienia na jaki można podnieść widły,
- wysokość wózka razem z najwyżej wysuniętym masztem h4 [mm],
-wysokość wózka kiedy maszt jest  złożony
- kąt wychylenia masztu do przodu α [°],
- kąt wychylenia masztu do tyłu ß [°],wózek widłowy elektryczny
- oraz rozstaw osi kół y [mm],
- masa własna wózka – to waga wózka wraz z wyposażeniem i osprzętem, jednak bez ładunku, bez operatora oraz bez źródła zasilania, bez akumulatora oraz bez paliwa,
- masa robocza wózka– czyli masa własna wózka wraz ze źródłem zasilania, akumulatorami i paliwem, ale bez ładunku i operatora,
-szerokość, jaka ma wózek b [mm],
- całkowita długość wózka L [mm] – liczymy ją od końca wideł, aż do najbardziej wysuniętej krawędzi przeciwwagi,
- prędkość jazdy z ładunkiem oraz bez ładunku [m/s],
- prędkość podnoszenia z ładunkiem i bez ładunku [m/s],
- prędkość opuszczania wideł z ładunkiem i też bez ładunku [m/s],
- nacisk na oś dla wózka z ładunkiem na przód/tył [kg],
- nacisk na oś dla wózka bez ładunku przód/tył [kg].

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1890) udźwig jest nominalną oraz maksymalną wielkością obciążenia wyrażoną w kilogramach lub też tonach, dla której zostało zaprojektowane UTB (urządzenie transportu bliskiego) oraz dla której wytwórca zapewnia prawidłową pracę wózka.

Stateczność wózka jest określana jako zdolność wózka załadowanego ładunkiem i bez ładunku podczas wykonywania ruchu do zachowania równowagi podczas pracy.
Istotne elementy przy zachowaniu równowagi wózka, czyli środka ciężkości zespołu ładunek + wózek są:
- wysokość na jaką podniesiono ładunek, redukcja udźwigu oraz ciężar zredukowany,
- kąt nachylenia masztu,
- opóźnienia i przyspieszenia powstałe podczas jazdy,
- szybkość z jaką wózek pokonuje kolejne zakręty,
- stan opon (ciśnienie powietrza)
- kąt nachylenia, a także jakość nawierzchni podłoża,
- rozmiar ładunku znajdującego się na wózku,
- tonaż ładunku,
- oraz forma ładunku.

Technika Magazynowa

Informacje, porady, oferty aktualnych produktów przeznaczonych dla magazynów -tematy związane z wózkami do magazynów: palaciaki, jezdne, platformowe, dwukołowe, oraz do transportu butli z gazem

Materiały do publikacji:

TM, Obrońców Modlina 5, Kraków

536463610

kontakt@technikamagazynowa.com

Galeria